Taxi Chiangmai 24 Hour

ศูนย์ แท็กซี่ เชียงใหม่ 24 ชั่วโมง


แท็กซี่ เชียงใหม่


"เที่ยวเชียงใหม่กับแท็กซี่" TEL.063-317-5212

เที่ยวเชียงใหม่ ไปกับเรา ทราเวลเชียงใหม่ แท็กซี่

ทราเวล เชียงใหม่ แท็กซี่ เราบริการ รับ-ส่ง ทุกสถานที่ ภายในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง มีบริการครบทุกประเภทที่ท่านต้องการ ท่านสามารถเลือกประเภทรถให้เหมาะกับความต้องการและจำนวนคนของท่านได้ โดยเรามีรถให้บริการไม่จำกัด ราคาถูก บริการทุกสถานที่ คนขับสุภาพเป็นกันเองไม่พูดมาก
  • เวลาทำการ 24 ชั่วโมง
  • ไม่มีวันหยุด บริการทุกวัน
  • รับส่งภายในตัวเมือง
  • รับส่งระหว่างจังหวัด
  • รับส่งข้ามข้ามประเทศ
  • รับส่งทันที
  • รับส่งแบบจองเวลา
  • เหมาเที่ยวเป็นช่วงเวลา
  • ส่งสิ่งของหรือสิ่งมีชีวิต
  • พาไปยังสถานที่ท่องเที่ยว
*แท็กซี่เชียงใหม่ มิใช่ไกด์นำเที่ยว แต่เราสามารถจัดหาไกด์นำเที่ยวให้ท่านได้โดยมีค่าบริการเพิ่มเติม
*อัตราค่าบริการเริ่มต้น 150-200 บาท ภายในตัวเมือง
*กรณี รับส่ง สิ่งของ/สัตว์เลี้ยง ขอความกรุณาลูกค้าชำระค่ามัดจำหรือจ่ายค่ารถล่วงหน้า
บริการจองรถแท็กซี่ล่วงหน้า โดยท่านสามาถจองรถล่วงหน้าได้ โดยแท็กซี่เชียงใหม่ จะจัดเตรียมรถ ให้ไปรับตามเวลา ที่ได้นัดหมาย ท่านสามารถระบุประเภทรถ พร้อมสถานที่นัดหมายที่ชัดเจน ซึ่ง แท็กซี่เชียงใหม่จะโทรยืนยันท่านอีกรอบเมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมาย
แท็กซี่ เชียงใหม่ Tel.063-317-5212